Drupal website overname

Drupal website ontwikkeling

Overname en onderhoud van een bestaande Drupal website gebouwd door een ander bureau. 

De vele redenen voor website overnames

Er zijn veel redenen voor website overnames: 

 • De zakelijke verstandhouding tussen het webbureau en de klant is door de jaren heen verstoord geraakt. 
 • Het webbureau zelf stoot projecten in support fase af. Dit is een trend die we de laatste jaren meer en meer zien. Support is lastig naar planning en rentabiliteit toe. Sommige, vooral grotere, webbureaus kiezen er dan voor om niet-rendabele projecten af te stoten. 
 • De organisatie van de klant is gegroeid of net verkleind en er ontstaat een mismatch tussen het webbureau en de klant. Klanten neigen bijvoorbeeld naar een communicatiebureau te stappen die alle communicatie regelt in plaats van een samenwerking met een meer technisch bureau. 

Website audit

Wanneer we gecontacteerd worden voor een website overname, dan doen we in eerste fase altijd een website audit. Tijdens de audit brengen we alle functionaliteit in kaart en bekijken we of een overname zinvol is. 

Zaken die we nakijken: 

 • Server vereisten: PHP-versie, Redis caching, MySQL versie, geheugen,...
 • Drupal core versie: zit de website op de laatste versie of een oudere versie? We komen vaak tegen dat een website nog op Drupal 8 zit bijvoorbeeld. 
 • Drupal contrib modules en setup: is er gewerkt met veelgebruikte modules of zijn er meer exotische modules gebruikt? 
 • Custom thema (frontend): wordt er gebruik gemaakt van Twig of is er een meer configuratie georiënteerde aanpak gehanteerd (met bijvoorbeeld Display Suite), zitten er task runners zoals Gulp en Grunt in het thema en indien ja, krijgen we de frontend code gecompileerd? 
 • Custom modules (backend): zijn er veel custom modules ontwikkeld, hoe zit het met de complexiteit? 
 • Externe API-koppelingen en tooling: bijvoorbeeld: Google Analytics, Google Search Console, Google Maps, SMTP-mailers, Mollie integraties (voor webshops)

Naast al die technische zaken bekijken we ook waar het project naar toe moet evolueren en of we een goede partij zijn om dat in samenspraak met de klant te realiseren. 

In sommige gevallen weigeren we een overname: 

 • Het webbureau had onvoldoende ervaring met Drupal en heeft het project op de foute manier opgezet. Het project is dan soms gewoon verloren. 
 • Het webbureau deed enorm veel aanpassingen aan Drupal. Drupal is open source en er zijn bepaalde standaarden waar het merendeel van de bureaus zich aan houdt (bijvoorbeeld het opzetten van een installatie met Composer recommended). Sommige bureaus wijken daar heel sterk vanaf. In dat geval is het de vraag of we zo een project willen overnemen. 

Wanneer de audit uitwijst dat het project kan overgenomen worden en wanneer we het project voldoende interessant vinden, dan gaan we over tot de verdere planning om het project over te nemen. 
 

Website overname

Vooraleer over te gaan tot de overname van de website geven we een vaste prijs per jaar voor het onderhouden van de website. Deze prijs omvat enkel hosting en onderhoud; extra features en grotere upgrades (bijvoorbeeld naar Drupal 10 en 11) zijn daar ook van uitgesloten. Die prijs per jaar hangt af van de complexiteit van het project zelf maar ook van het type klant. Indien het een klant is binnen een complexe organisatie, dan vragen we meer: er zijn namelijk meer belanghebbenden. Ook indien het een heel kritische organisatie is waar downtime absoluut uit den boze is, dan gaan we zelf ook meer moeten toezien op onze processen.  

In de meeste gevallen nemen we nog rechtstreeks contact op met het huidige webbureau. Voornamelijk om een planning voor de overdracht af te spreken. 

Eenmaal die stappen doorlopen zijn prikken we een datum vast waarop we de overname doen. Dit kan ook in meerdere stappen gebeuren: 

 • Hosting: dit kan relatief gemakkelijk aangepast worden door het aanpassen van de A-record (en bij een website met subdomeinen ook de AAAA-record)
 • Domeinnaam: verhuizen van een domeinnaam doen we enkel als die in beheer is bij het oude webbureau; indien die bij de klant staat, dan is dit niet nodig. 
 • DNS-gegevens: deze hebben we graag zelf in beheer omdat toegang tot de DNS-gegevens het beheer van de website vergemakkelijkt. 
   

Waarom kiezen voor Webwerk voor een website overname? 

Dit is nog maar het topje van de ijsberg; er kan daar nog veel complexiteit bijkomen. 

Het toont aan dat het overnemen van een website best moeilijk is en dat er gemakkelijk zaken vergeten kunnen worden. 

Wij hebben intussen verschillende website overnames succesvol afgerond. Het is zeker niet de gemakkelijkste klus. Maar indien het lukt, dan hebben we vaak een klant gewonnen voor verschillende jaren.