Subsidie voor meertalige websites

Meertalige websites versterken de aanwezigheid van Vlaamse bedrijven in de rest van België en het buitenland. Bij Flanders Investment & Trade (FIT) kan je als Vlaamse kmo subsidie aanvragen voor het meertalig (laten) maken van je website of webshop.

Welk bedrag omvat de subsidie?

De tussenkomst bestaat uit een bedrag van € 3.000 per goedgekeurd dossier. Voor kmo's met weinig subsidiedossiers bij FIT in het verleden bedraagt de forfaitaire bijdrage € 4.500.

Wie kan deze subsidie aanvragen? 

De subsidie staat open voor kmo's met een exploitatiezetel in Vlaanderen, met minder dan 250 werknemers en met een maximum jaaromzet van € 50 miljoen en een maximum balanstotaal van € 43 miljoen. 

Bij FIT wordt elke subsidie individueel bekeken. Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is de toegevoegde waarde voor Vlaanderen. 

Waar kan ik deze subsidie aanvragen? 

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij het FIT (Flanders Investment & Trade) vanaf de volgende pagina: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-digitale-internationale-commerci%C3%ABle-bedrijfscommunicatie

De werken moeten verplicht door een externe partij uitgevoerd worden en de aanvraag moet minimum 7 dagen gebeuren voor het aanvatten van de werken. Je beschikt dus best al over een offerte als je de subsidie indient! 

Zijn er nog voorwaarden?

Er is één specifieke voorwaarde: de aanvrager moet het FIT logo verplicht op de website plaatsen om uitbetaling te krijgen. 

Hoe kan Webwerk helpen? 

Wij hebben veel ervaring met het ontwikkelen van meertalige websites. Verschillende van onze klanten hebben bovendien al een traject voor subsidies voor meertalige websites doorlopen. Aarzel niet om ons hierover te contacteren!